Espais d’interés

Entitats i Espais que no pertanyen a la Xarxa i que es recomana visitar

PARCS GEOLÒGICS, PARCS GEOLÒGICS I MINERS, PARCS CULTURALS

PARCS NATURALS, PARCS NACIONALS I RESERVES DE LA BIOSFERA

 

MUSEUS DE GEOLOGIA. MUSEUS DE PALEONTOLOGIA. MUSEUS DE MINERALOGIA. AULES DE INTERPRETACIO DE LA GEOLOGIA

 

MUSEUS DE MINERIA I DE APROFITAMENT DELS RECURSOS GEOLÒGICS

 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEDICADES A L’ESTUDI,DIVULGACIÓ I APROFITAMENT DEL PATRIMONI GEOMINER

 

EMPRESES AMB ÀNIM DE LUCRE DEDICADES A L’ESTUDI,DIVULGACIÓ I APROFITAMENT DEL PATRIMONI GEOMINER

COVES I AVENCS DE INTERES GEOLÒGIC