Els espais i les entitats englobades a la Xarxa, es distribuiran en diferents espais temàtics, d’acord amb les seves característiques. Així, en aquests moments són els següents:

 • PARCS GEOLÒGICS (PARCS GEOLÒGICS, PARCS GEOLÒGICS i MINERS, i PARCS CULTURALS)
 • GEOPARCS
 • PARCS NATURALS (PARCS NATURALS, PARCS NACIONALS I RESERVES DE LA BIOSFERA)
 • MUSEUS GEOLÒGICS (MUSEUS DE GEOLOGIA GENERAL, MUSEUS DE CIÈNCIES NATURALS, MUSEUS DE PALEONTOLOGIA, MUSEUS DE MINERALOGIA, COL·LECCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES DE PALEONTOLOGIA, COL·LECCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES DE MINERALOGIA, CENTRES D’INTERPRETACIÓ DE LA GEOLOGIA, JARDINS DE ROQUES)
 • MUSEUS MINERS I PARCS MINERS (CENTRES MUSEALITZATS D’EXPLOTACION DELS RECURSOS GEOLÒGICS)
 • ENTITATS (SENSE ÀNIM DE LUCRE, DEDICADES A L’ESTUDI, DIVULGACIÓI APROFITAMENT DEL PATRIMONI GEOLÒGIC I MINER)
 • EMPRESES (ENTITATS AMB ÀNIM DE LUCRE, DEDICADES A L’ESTUDI, DIVULGACIÓ I APROFITAMENT DEL PATRIMONI GEOLÒGIC I MINER)
 • SALINAS I MINERIA DE LA SAL (SALINAS D’INTERIOR, SALINAS MARINES I MINERIA DE LA SAL)
 • CAVITATS (COVES I SIMAS D’INTERÈS GEOLÒGIC)
 • ESPAIS D’INTERÈS (RELACIÓ D’LUGARS D’INTERÈS Geològic i Miner QUE NO PERTANYEN A LA XARXA)

 

No obstant això, està previst desdoblar pròximament alguna d’aquestes seccions, especialment la dedicada als MUSEUS DE GEOLOGIA

 D’altra banda, els diferents espais, estaran també distribuïts per àrees geogràfiques

 Cada espai tindrà una fitxa i estarà representat al mapa general i el mapa de cadascuna de les seccions. Dins de la fitxa, es donaran la informacions bàsiques de cada espai, com els següents

 • PÀGINA WEB o PÀGINA ELECTRÒNICA
 • CORREU ELECTRÒNIC
 • DÍGITS DEL CODI POSTAL
 • TELÈFONS
 • CONTACTE PERSONAL O DE L’ESPAI
 • UN BREU DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI

 

Tota aquesta informació, estarà redactada en una de les cinc llengües de la xarxa. No obstant, si es dóna el cas, es poden utilitzar en la redacció de la fitxa, altres llengües peninsulars (ARANÈS, ARAGONÈS, ASTURIÀ, EUSQUERA o GALLEGO). No obstant això, en qualsevol cas, en les pàgines electròniques o pàgines web, seria de desitjar que a el menys hagués l’explicació, com a mínim, en dues de les cinc llengües de la Xarxa