QUIP DE COORDINACIÓ DE LA XARXA

Seu Oficial de la xarxa:

 • MUSEU DE GEOLOGIA “VALENTÍ MASACHS” de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Geoparc de la Catalunya central.
 • Av. de les Bases de Manresa 61 – 73. 08242 – MANRESA

Seu telemàtica de la XARXA: www.patrimonigeominer.eu, allotjada a SIGMADOT.

Gestor de la pàgina telemàtica: Albert Bosch (de Pleiades Ingeniería y Consultoría, S.L.)

Seu oficial de SIGMADOT:  Urgell 14, 08242 MANRESA    www. sigmadot.cat

La xarxa està coordinada per representants de les entitats que li donen suport, pels coordinadors de la xarxa en els diferents territoris i pels responsables de les diferents àrees temàtiques. D’altra banda, aquest equip compta amb un secretariat de coordinació.

SECRETARIAT DE COORDINACIÓ

 • JOSEP Mª MATA  – PERELLÓ (Coordinador General)
 • MANUEL MONASTERIO (Vice coordinador General. Enllaç amb els Geoparques)
 • ALBERT BOSCH (de Pleiades Enginyeria i Consultoria, S.L. (Tasques informàtiques)
 • LAURA MORENO (equip de coordinació)
 • ANNA DE CASTELLARNAU (equip de coordinació)
 • MARGARIDA GENERA (equip de coordinació)
 • BERNARDO LEMOS. Coordinador de la Xarxa amb O Roteiro de Minas

1. REPRESENTANTS DE LES ENTITATS QUE RECOLZEN LA XARXA

 • ANTONIO PIZARRO (President de SEDPGYM)
 • DAVID BRUSI (President de la AEPECT)
 • JOSEP M: MATA – PERELLÓ (President de SIGMADOT)
 • ÁNGEL SALAZAR  (Membre de la Junta de la Sociedad Geológica de España)

2. REPRESENTANTS DE LES ÀREES TERRITORIALS

 • LAURA MORENO MACIAS (coordinadora de la xarxa a Catalunya)
 • JUAN CARLOS UTIEL (coordinador de la xarxa a Castilla – León)
 • LUIS MANSILLA PLAZA (coordinador de la xarxa a Castilla – la Mancha)
 • DOMINGO CARVAJAL (coordinador de la xarxa a Andalucía Occidental)
 • JUAN CARLOS ROMERO (coordinador de la xarxa a Andalucía Oriental)
 • FRANCIS FERNÁNDEZ AMO (coordinado de la xarxa a Extremadura)
 • ANDRÉS POCOVÍ JUAN (coordinador de la xarxa a l´Aragón)
 • VICENT CARDONA GAVALDÀ (coordina. de la  xarxa a la Comunitat Valenciana)
 • JOSE BRANDÃO (coordinador de la xarxa a Portugal)
 • VALENTÍ TURÚ (Coordinador de la xarxa a Andorra)
 • LILIA GARCIA LORENZO (coordinadora de la Red en Asturias)
 • FRANCISCO GUILLEN MONDEJAR (coordinador de la Red en Murcia)

Manquen representants de: CANTÁBRIA, ESUSKADI, LA RIOJA, GALICIA y de les diferents illes

3. REPRESENTANTS DE LES ÀREES TEMÁTIQUES

 • JULIA ESCPRIHUELA (Coordinadora de l´àrea de Parcs Geològics)
 • MARC CAMPENY (Coor.  de Museus de Geologia. Mineralogia)
 • JESUS CARDIEL LALUEZA (Coor. Museus de Geologia. Paleontologia)
 • PURA ALFONSO ABELLA (Coor. Museus de Geologia Universitaris)
 • MANUEL MONASTERIO (Coor. Museus de Geologia. General)
 • MARI PAZ DORADO (Coordinadora de l´àrea de Museus Miners)
 • GLÓRIA JODAR (Coordinadora de l´àrea de Entitats…)
 • MONTSERRAT UBACH (Coordinadora de l´àrea de Coves i Avencs)
 • MIQUEL MARCELINO (Coordinador de l´Àrea de Salines)
 • MARC GARRIGA (coordinador de Parcs Naturals, Parcs Nacionals y reser. Biosfera)