Equip

Xarxa ibèrica d'espais

Geominers

EQUIP DE COORDINACIÓ DE LA XARXA

Seu Oficial de la xarxa:

Seu telemàtica de la XARXA: www.patrimonigeominer.eu, allotjada a SIGMADOT.

Seu oficial de SIGMADOT: Urgell 14, 08242 MANRESA  www.sigmadot.cat

Gestor de la pàgina telemàtica: VESTIGIUM SCP ( www.vestigiumapps.com)

La xarxa està coordinada per representants de les entitats que li donen suport, pels coordinadors de la xarxa en els diferents territoris i pels responsables de les diferents àrees temàtiques. D’altra banda, aquest equip compta amb un secretariat de coordinació.

EQUIP DE COORDINACIÓ

REPRESENTANTS DE LES ENTITATS QUE RECOLZEN LA XARXA

REPRESENTANTS DE LES ÀREES TERRITORIALS

EQUIP DE COORDINACIÓ DE LA XARXA

Seu Oficial de la xarxa:

 • MUSEU DE GEOLOGIA “VALENTÍ MASACHS” de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Geoparc de la Catalunya central.
 • Av. de les Bases de Manresa 61 – 73. 08242 – MANRESA

Seu telemàtica de la XARXA: www.patrimonigeominer.eu, allotjada a SIGMADOT.

Gestor de la pàgina telemàtica: Albert Bosch (de Pleiades Ingeniería y Consultoría, S.L.)

Seu oficial de SIGMADOT:  Urgell 14, 08242 MANRESA    www. sigmadot.cat

La xarxa està coordinada per representants de les entitats que li donen suport, pels coordinadors de la xarxa en els diferents territoris i pels responsables de les diferents àrees temàtiques. D’altra banda, aquest equip compta amb un secretariat de coordinació.

SECRETARIAT DE COORDINACIÓ

 • JOSEP Mª MATA  – PERELLÓ (Coordinador General)
 • MANUEL MONASTERIO (Vice coordinador General. Enllaç amb els Geoparques)
 • ALBERT BOSCH (de Pleiades Enginyeria i Consultoria, S.L. (Tasques informàtiques)
 • LAURA MORENO (equip de coordinació)
 • ANNA DE CASTELLARNAU (equip de coordinació)
 • MARGARIDA GENERA (equip de coordinació)
 • BERNARDO LEMOS. Coordinador de la Xarxa amb O Roteiro de Minas
 • Sebastian Agudo Blanco
 • Margarida Genera
 • Bernardo Lemos

1. REPRESENTANTS DE LES ENTITATS QUE RECOLZEN LA XARXA

 • ANTONIO PIZARRO (President de SEDPGYM)
 • DAVID BRUSI (President de la AEPECT)
 • JOSEP M: MATA – PERELLÓ (President de SIGMADOT)
 • ÁNGEL SALAZAR  (Membre de la Junta de la Sociedad Geológica de España)

2. REPRESENTANTS DE LES ÀREES TERRITORIALS

 • LAURA MORENO MACIAS (coordinadora de la xarxa a Catalunya)
 • JUAN CARLOS UTIEL (coordinador de la xarxa a Castilla – León)
 • LUIS MANSILLA PLAZA (coordinador de la xarxa a Castilla – la Mancha)
 • DOMINGO CARVAJAL (coordinador de la xarxa a Andalucía Occidental)
 • JUAN CARLOS ROMERO (coordinador de la xarxa a Andalucía Oriental)
 • FRANCIS FERNÁNDEZ AMO (coordinado de la xarxa a Extremadura)
 • ANDRÉS POCOVÍ JUAN (coordinador de la xarxa a l´Aragón)
 • VICENT CARDONA GAVALDÀ (coordina. de la  xarxa a la Comunitat Valenciana)
 • JOSE BRANDÃO (coordinador de la xarxa a Portugal)
 • VALENTÍ TURÚ (Coordinador de la xarxa a Andorra)
 • LILIA GARCIA LORENZO (coordinadora de la Red en Asturias)
 • FRANCISCO GUILLEN MONDEJAR (coordinador de la Red en Murcia)

Manquen representants de: CANTÁBRIA, ESUSKADI, LA RIOJA, GALICIA y de les diferents illes

3. REPRESENTANTS DE LES ÀREES TEMÁTIQUES

 • JULIA ESCPRIHUELA (Coordinadora de l´àrea de Parcs Geològics)
 • MARC CAMPENY (Coor.  de Museus de Geologia. Mineralogia)
 • JESUS CARDIEL LALUEZA (Coor. Museus de Geologia. Paleontologia)
 • PURA ALFONSO ABELLA (Coor. Museus de Geologia Universitaris)
 • MANUEL MONASTERIO (Coor. Museus de Geologia. General)
 • MARI PAZ DORADO (Coordinadora de l´àrea de Museus Miners)
 • GLÓRIA JODAR (Coordinadora de l´àrea de Entitats…)
 • MONTSERRAT UBACH (Coordinadora de l´àrea de Coves i Avencs)
 • MIQUEL MARCELINO (Coordinador de l´Àrea de Salines)
 • MARC GARRIGA (coordinador de Parcs Naturals, Parcs Nacionals y reser. Biosfera)

¿Eres una entidad o institución y quieres formar parte de la Red Ibérica de Espacios Geomineros?