Components de la Xarxa Ibèrica d'Espais Geominers

MUSEUS

PARCS

LLOCS D'INTERÈS GEOLÒGIC (LIG), LLOCS D'INTERÈS DEL PATRIMONI MINER (LIPM)

Tots els components que conformen la xarxa ibèrica d'espais geològics i miners

Rutes per realitzar