Asociación de amigos de la mina de Sotiel Coronada

  Protecció i divulgació del patrimoni miner, històric i etnològic de Sotiel Coronada El dia 5 d’octubre de 2015 va constituir en Sotiel Coronada (Menes, Huelva) l’Associació Amics de la mina d’Sotiel Coronada, una organització sense ànim de lucre.

Aquesta Associació es planteja els següents fins:

difusió La difusió i divulgació del coneixement pel que fa als esdeveniments històrics, així com dels procediments miners, eines i maquinària que es van succeir al llarg del passat històric d’aquesta localitat minera. Investigació i posada en valor L’afavoriment de la investigació i posada en valor de la Història de Sotiel Coronada, especialment pel que fa a la seva relació amb les activitats mineres. protecció La protecció del patrimoni històric, natural i industrial heretat de les activitats mineres del passat. desenvolupament El desenvolupament cultural i turístic de la localitat de Sotiel Coronada.

Les activitats de l’Associació Amics de la mina d’Sotiel coronada són:

conferències Organització de xerrades i conferències sobre temàtica arqueològica, històrica, geològica, industrial i minera. visites Oganització de rutes i senders divulgatius en les zones d’interès circumdants a Sotiel Coronada. protecció Localització i museïtzació d’elements patrimonials que donin a conèixer la història minera d’Sotiel Coronada, tant a les persones de la nostra localitat, com als visitants.