Aula del Oro de Belmonte de Miranda

Aula d’interpretació de la mineria de l’or a través de la història, des dels primers pobladors fins a l’actualitat amb l’explotació d’or moderna.

Pàgina electrònica: www.belmontedemiranda.es

Correu electrònic: alcaldia@belmontedemiranda.com
Telèfon de contacte: 985762160