Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica – Pierola

El Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP), té com a  missió principal la posada en valor i la divulgació de la extraordinària riquesa i importància paleontològica dels jaciments del Miocè existents al municipi. El CRIP és un projecte dirigit per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola que  neix amb la voluntat d’esdevenir un espai de trobada, formació de professionals i de transferència de coneixements, alhora que agent actiu en la protecció i preservació del patrimoni paleontològic i la seva difusió a la ciutadania. El centre s’ubica a l’antiga masia de Can Roviralta, aprofitat  tant la part noble de l’habitatge com els antics cellers i altres construccions annexes. Aquesta edificació del segle XIX va ser adquirida per l’ajuntament l’any 2008 i declarada, el desembre del mateix any, Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Des de l’any 2010, ha estat objecte d’importants obres de rehabilitació per tal d’adequar-la a la seva nova funció, dotant-la com a equipament científico-cultural i de lleure, per tal que actuï com a centre de dinamització cultural, turística i econòmica del municipi dels Hostalets de Pierola. Els continguts del centre giren entorn als següents eixos temàtics:
  • PALEOPRIMATOLOGIA: En els jaciments de l’entorn dels Hostalets s’han recuperat diverses espècies de primats (hominoïdeus i pliopitecoïdeus), que han estat elements claus per precisar l’aparició d’aquest grup al continent europeu, així com la seva evolució i diversificació. Tot indica que és una de les àrees més riques del món on estudiar l’origen dels hominoids. Així ho demostra la troballa, el 2002, d’un nou gènere i espècie de primat: Pierolapithecus catalaunicus (publicat  per la prestigiosa revista Science, el 2004). No obstant, no ha estat la única, posteriorment es va identificar un altre  nou gènere i espècie de primat: Anoiapithecus brevirostris  i una nova espècie de la família dels pliopitècids: Pliopithecus canmatensis. A la campanya del 2011 un nou gènere i espècie d’hominoïdeu hilobàtid: Pliobates cataloniae.
  • PALEOPAISATGE I FAUNA DEL MIOCÈ: Més de 72 espècies fòssils diferents identificades permeten la reconstrucció i evolució de les espècies existents en el Miocè i ens permeten explicar la biodiversitat passada i actual.
  • EXCAVACIÓ PALEONTOLÒGICA: Mètodes utilitzats en l’excavació paleontològica, localització i delimitació de jaciments, sistemes d’extracció de fòssils, realització de mòmies, sistemes de datació,…
  • RESTAURACIÓ-CONSERVACIÓ DE MATERIAL FÒSSIL: tècniques en el jaciment, tècniques de treball en el laboratori, preparacions complexes, tractaments de manteniment i restauració de col·leccions, tècniques de reproducció, principals patologies de les col·leccions.
El centre col·labora amb d’altres centres, institucions i entitats de recerca oferint els serveis de conservació-restauració, així com el de formació per a professionals en aquest àmbit.