Centro de Interpretação das Minas de Ouro de Castromil e Banjas

A Paredes, a la regió de Castromil i de les Banjas es troben importants vestigis de les explotacions auríferas del temps dels romans. D’aquesta manera, el Municipi al reconèixer les potencialidades patrimonials geomineiras del municipi va crear al 2013, el Centre d’Interpretació de les Mines d’Or de Castromil i Banjas (CIMOCB), el seu principal objectiu és la valorització i divulgació del Patrimoni Geològic, Arqueològic i Cultural de Paredes. Aquest espai dinàmic i innovador, amb un discurs expositivo clar, simple i apelativovocacionado per als diferents públics, sorgeix junt a un local de acolliment i punt de partida per a les visites a la Mines d’Or de Castromil, desenvolupades i promogudes per alguns anys pel Municipi de Paredes en colaboració amb el Departament de Geociències, Ambient i Ordenament del Territori de la FCUP. En aquest centre el visitant és despertat per a temes, relacionats amb la presència de l’or i la seva explotació pels romans, que integren les àrees de les ciències i de la història junt amb la geologia, la arqueologia minera, la mineralogia i l’ocupació romana del territori. D’aquesta manera, i d’acord amb els objectius de qui ens contacta, busquem l’ús de llenguatge tècnic, però alhora adient a les diferents sol·licituds. El CIMOCB, junt amb les Mines d’Or de Castromil, integra el Guió de les Mines i Punts d’Interès Miner i Geològic de Portugal i consta de l’i-book “Mines i Geologia – Nord de Portugal” del Turisme Porto i Nord.