El Centro Paleontológico Fonelas P-1

El Centre Paleontològic Fonelas P-1 neix com a eix central de l’Estació Paleontològica Vall del Riu Fardes, dedicat a l’estudi i investigació, divulgació i docència de la geologia, en els aspectes de paleontologia, tafonomia, paleoecologia i paleoclimatologia, estratigrafia i sedimentologia, sent el jaciment paleontològic de grans mamífers quaternaris de Fonelas P-1 el referent d’estudi i transferència dels diferents camps d’actuació.

Al setembre de l’any 2011 l’IGME aprova el finançament d’una nova etapa de recerca i difusió (2011-2015) al voltant del jaciment de Fonelas P-1 i l’Estació paleontològica Vall del Riu Fardes (EPVRF), amb el corresponent suport econòmic i tècnic per a diferents activitats al llarg d’aquests anys (Grup de Treball EP VRF de l’IGME, constituït per 26 especialistes en ciències de la Terra, ciències de la Vida, patrimoni geològic i difusió) en relació amb el desenvolupament de la primera fase del projecte d’estació científica de camp: Centre Paleontològic Fonelas P-1 (CPFP-1).

Visites generals
El Centre paleontològic Fonelas P-1 és una instal·lació cientificotècnica de l’Estació paleontològica Vall del riu Fardes (IGME), que està oberta al visitant ja que per a nosaltres la divulgació científica és una activitat essencial.
Es tracta d’un centre en una estació científica de camp, on es realitzen diferents tipus d’activitats al llarg de l’any pel que la seva visita té uns condicionants especials

Horaris i característiques:

La visita és gratuïta i es pot realitzar els: dilluns, dimarts, dimecres, dissabtes, diumenges, exceptuant els dies festius del calendari nacional, regional i local: 1, 5 i 6 de gener, 28 de febrer, Dijous i Divendres Sant, 1 de maig, 15 d’Agost, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8, 24, 25 i 31 de diciembreEl horari d’hivern (vigent entre 1 d’octubre i 31 de març) és de 10-14 h (matí) i de 16 a 17 hores (tarda)
L’horari d’estiu (vigent entre 1 d’abril i 30 de setembre) és de 10 a 13 h (matí) i de 18h30 a 21 h (tarda).

Tipus de visites: Oferim dues possibilitats:

• Visites lliures: en l’horari d’obertura (es recomana la visita concertada amb cita prèvia, ja que només aquesta inclou la visita guiada al Centre Paleontològic Fonelas P-1).

• Visites concertades guiades (en l’horari d’obertura, prèvia sol·licitud) .Les visites concertades guiades (recomanades) han de ser sol·licitades amb anterioritat, almenys amb una setmana d’antelació (per a grups organitzats de més de 5 persones), o amb dos dies d’antelació per a les visites de grups de 5 o menys persones.

Les visites concertades guiades es poden sol·licitar enviant un correu electrònic a ja.garrido@igme.es, o mitjançant el telèfon 629930811 (operatiu els dies d’obertura entre la 8 i 10h i entre les 13 i 15 h).

Quan es concerti una visita guiada s’indicarà al contacte representant del grup una hora d’inici. Facin el possible per ser puntuals. Si arriben amb retard, la seva visita podria posposar dins el mateix dia o a dies posteriors per qüestions de programació i funcionament de l’Estació paleontològica.

Les visites concertades guiades tenen una durada màxima de 30 minuts (després dels quals, si no hi hagués un grup posterior concertat, els visitants poden romandre en la instal·lació per recapitular sobre els temes tractats o dedicar més temps a la lectura de les taules d’interpretació i altres suports gràfics).

Cada torn de visita admet un màxim de 25 persones. Si desitja realitzar una visita concertada guiada amb més persones, tingui en compte que possiblement hagin d’accedir en dos torns diferents, separats entre si per un període de 45 minuts.
En relació amb els nens, i donades les característiques de la instal·lació, els pares o tutors són responsables en exclusivitat dels mateixos.

Localització i accés:

La EPVRF es troba aproximadament a 3 km a l’Oest del nucli urbà del municipi de Fonelas (Granada), en una àrea coneguda com Barranc del Pocico. El seu accés és a través del carrer principal del municipi de Fonelas i la ubicació exacta es pot consultar a Google Maps.
A l’estar tan pròxima a dit municipi, la visita es pot realitzar des d’aquesta localitat amb bicicleta o a peu (recomanat). Si voleu fer-ho així a l’estiu, tingui en compte que les hores centrals del dia poden ser molt caloroses i ha d’adoptar algunes mesures preventives (tractament de crema solar, gorra o barret, abundant provisió d’aigua i una mica de menjar lleuger, com fruita o fruits secs).

Si voleu venir en vehicle, la pista d’accés permet el pas de turismes, microbusos i autobuses.Los autobusos tenen prohibida l’entrada a l’Estació Paleontològica Vall del riu Fardes, però disposen d’una zona per a aparcament situada a 500 metres de distància (veure imatge). No obstant això si es permet l’accés fins al Centre Paleontològic Fonelas P-1 a turismes i microbusos, que compta amb un aparcament a escassos metres de la infraestructura visitable.Solo es poden aparcar vehicles a les zones habilitades per a això.

No s’han d’usar els navegadors de cotxe per arribar a l’Estació paleontològica. Per raons alienes a l’Estació (error en la ruta assignada atribuïble a les empreses proveïdores d’aquests serveis) proposen l’accés per un camí que està en mal estat i que passa per finques privades, per la qual cosa pot estar tancat en diversos punts. Indiqui al seu navegador que li proporcioni la ruta per arribar al nucli urbà de Fonelas. Des d’allà trobarà senyalitzacions per accedir a l’Estació paleontològica.

EPVRF. Estació paleontològica Vall del Riu Llueixis
Camí del Barranc del Pocico s / n
Fonelas, Comarca de Guadix, província de Granada
IGME
C. Rius Roses 2328003 – Madrid
Telèfon 34 913495743 / Correu electrònic epvrf@igme.es