El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias

El Museu de la Mineria i de la Indústria d’Astúries està situat a la localitat del Lliuro, pertanyent al municipi de San Martín del Rei Aurelio. Es va construir en terrenys de l’escombrera de l’emblemàtic Pou de Sant Vicent, a la zona anomenada el Trabanquín, al cor de la conca carbonífera del Nalón.

El alberga un edifici de nova planta, format per un cos cilíndric i rematat per una volta translúcida que proporciona gran lluminositat a l’interior. A banda i banda del cilindre es situen dos cossos rectangulars a manera de naus adossades, on es troben, en dos nivells, les diferents sales d’exposició del Museu, incloses àrees complementàries i de servei.

Un castellet, les tornapuntes es recolzen en la plaça flanquejant la porta principal, presideix el conjunt i es fa visible, tant des de les dependències de l’interior del cos central, com des de l’exterior, a l’emergir per la volta del Museu part de la torre i l’estructura portant de les politges i el teulat. Pel castellet discorre un ascensor tipus gàbia minera, que facilita l’accés del públic visitant a una mina de carbó. Aquesta, al seu torn, es compon de galeria principal i galeria superior i els diferents tallers. El conjunt forma un circuit tancat on, a escala natural, amb utillatge real i suport de tècniques de so i imatge, es presenten els aspectes més significatius del transport interior de les mines, tipus de sosteniment utilitzats i les tècniques d’arrencada i extracció del carbó asturià.