Ferrería de Cades

 

L’edifici de la farga de Cades forma part d’un conjunt rural del segle XVIII de singular complexitat acabant de construir a 1752.

La seva tipologia és la que ha predominat en les fargues de Cantàbria, és a dir, es tracta d’una forta construcció en maçoneria la planta es compon de dues naus principals en què s’allotjarien els enginys hidràulics i que es troben comunicades entre si, a les que transversalment s’adossen quatre naus auxiliars o carboneres, que s’obren per mitjà de buits a les anteriors.

Les seves importants dimensions, unit a una obra hidràulica de gran qualitat, ens porta a concloure que ens trobem davant d’una de les millors obres d’aquest tipus en un àmbit molt superior al regional.

El molí annex a la farga completa aquest interessant conjunt rural. I com a fi de cicle, l’aigua torna al riu Nansa, a través del canal de desguàs que comparteixen, una vegada que ha mogut les rodes de dos enginys hidràulics.

La ferreria i el molí de Cades són un dels pocs exemples d’enginys hidràulics que en l’actualitat es poden veure en funcionament. Durant les visites guiades es posen en marxa les seves màquines, traslladant el visitant a la vida dels fargaires i moliners de l’època.

PÀGINA ELECTRÒNICA: www.ferreriadecades.es

CORREU ELECTRÒNIC: ferreria@comarcasajanansa.es

DIRECCIÓ POSTAL: Cades S/N. 39550. Cades (Herrerías)