GEOSEN

L’Associació GEOSEN té com a finalitat primordial promoure el coneixement de la geologia i els seus àmbits d’aplicació a:
  • L’exploració i explotació dels recursos minerals i energètics amb criteris de sosenibilidad;
  • La caracterització, avaluació i gestió dels recursos hídrics;
  • La prevenció i mitigació de desastres naturals, com ara vulcanisme, terratrèmols, esllavissades de vessant, avingudes i inundacions, etc;
  • L’adequada valoració del patrimoni natural geològic; i
  • L’adaptació al canvi climàtic.