Gold Projects bcn 2007 s.l.

Una empresa d’inici dedicada a la intermediació en geotècnia. Actualment estem realitzant el projecte d’internacionalització dins de l’activitat de la geotècnia, la construcció i la mineria. Amb el temps i amb la intenció d’oferir especialització i uns serveis més complerts i eficients, es van incorporant al mateix projecte, una sèrie de professionals especialitzats en donar cobertura en els camps de l’enginyeria, la construcció, la arquitectura, i el medi ambient. GoldProjects es redefineix a partir d’aleshores aglutinant les sinèrgies i els millors professionals de cadascuna de les seves especialitats. El segell d’aquest corporativisme són les garanties de qualitat, sense desatendre el nostre compromís amb el medi ambient, i respectant en tot moment un model sostenible d’actuació.

L’interés que tenim a nivell d’empresa de realitzar les sortides de Patrimoni Geològic de la Península Ibérica, relacionades en l’Or.

Estem confeccionant amb d’altres col.laboradors, les:

“Rutas del Oro de la Península Ibérica”.

La idea és que aquestes es gestionin des de Gold Projects. Tampoc ens importa que es faci des d’una altre institució i nosaltres tan sóls col.laborar.

Zones d’actuació:

  1. Leon
  2. Franja Pirítica
  3. El Segre
  4. Probablement el Montseny
  5. Probalement també la zona del Pirineu Occidental.