Grup Mineralògic Català

El Grup Mineralògic Català (GMC) és una entitat sense ànim de lucre fundada l´any 1975 per un grup d´aficionats al col·leccionisme de minerals i a la mineralogia. L´objectiu principal del GMC és estudiar i divulgar la mineralogia i el patrimoni miner del nostre país.