Institut català d’espeleologia i ciències del karst (ICEK)

Objetius i activitats del centre:
  • Promoure l’espeleologia científica i les ciències de karst.
  • Fomentar i mantenir vincles i contactes amb les persones dedicades a l’estudi de les cavitats subterrànies i del karts, en tots els seus àmbits.
  • Contribuir a la divulgació dels treballs que es realitzin des de les diferents àrees del coneixement d’aquestes ciències.
  • Impulsar iniciatives amb finalitats educatives, culturals, científiques i divulgatives.
  • Vetllar per la conservació i defensa de les cavitats per la seva geo-biodiversitat i com patrimoni natural.
  • Incentivar i donar suport a projectes que potenciïn aquests valors.
  • Col·laborar i mantenir relacions i diàleg amb les administracions competents en la gestió i estudi del karts.
  • Establir relacions amb associacions i institucions científiques nacionals i internacionals afins als objectius de l’ICEK.