La Reserva de la Biosfera de Monfragüe

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe va ser declarada per ser un territori representatiu de la vegetació mediterrània en què s’ha mantingut una harmonia entre els valors naturals i la progressiva i equilibrada intervenció humana.

L’espai el componen territoris de peneplà conjugats amb una àrea de muntanya mitjana i amb una petita zona de vegas al·luvials del riu Tiétar, amb boscos i matolls mediterranis de fulla perenne. Es tracta d’un territori amb una altíssima biodiversitat i importància per l’alta concentració d’espècies vulnerables.

Zonificació

Les zones nucli estan constituïdes per una superfície en l’entorn de les riberes i les serres dels rius Tajo, Tiétar i el Rierol de la Vinya, zones amb un magnífic grau de conservació en les que nidifiquen aus emblemàtiques, que comprenen part de l’espai protegit com a Parc Nacional.

La zona tampó, que envolta l’anterior, comprèn també la resta del territori protegit del Parc Nacional, i és l’àrea en la qual es desenvolupen activitats educatives, d’investigació o turístiques.

La zona de transició està escassament poblada (menys de 3.000 habitants en 5 nuclis urbans), predominant els sistemes devesa, explotacions en extensiu, fonamentalment ramaderes, forestals i cinegètiques.

Geologia

El relleu que s’observa a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe és el resultat d’una llarga història geològica que va començar al mar fa més de 600 milions d’anys, en el precambrià. Les deveses, dominants en aquest territori, s’assenten sobre pissarres i grauvacas del precambrià superior fortament erosionades. Sobre elles, aïllats però ben desenvolupats apareixen diferents sediments del Terciari superior i / o el Quaternari, com la conca de Torrejón, amb els seus singulars explotacions de attapulgita, la Raña de Jaraicejo i Deleitosa o les terrasses i planes d’inundació del riu Tiétar.

Al nucli de la reserva circula el Tajo, flanquejat per dues serres paral·leles corresponents als dos flancs de l’Sinforme Monfragüe-Canyar, una estructura de gairebé 40 quilòmetres de llarg per 6 d’ample que deforma materials del Paleozoic inferior – Ordovicià i Silúrico- generant el característic vall en relleu apalachense, on en els ressalts o crestes aflora la roca més resistent – cuarcita- i les depressions segueixen la línia de formacions rocoses menys competents – pizarras-.

Dades bàsiques

Data de declaració: 9 de juliol de 2003 (15 de sepimbre de 2003, ratificació).
Superfície: 116.160 ha (núcli: 11,05%; tampó: 13,22 %; transició 75,33%).
Ubicació: Provincia de Cáceres. Comunitat Autònoma de Extremadura.
Municipis: 14 (3 de ells totalment integrats a la Reserva).
Població: 2.800 habitants  (a l’interior. 4 núclis urbans).
Entitat gestora: Comunitat Autònoma de Extremadura, a través del Conseller competent en materia de medi ambient i del Director General encarregat d’àreas Protegidas.
Direcció: Avda. Luis Ramallo, S/N; 06800 Mérida (Badajoz).
Telèfon: 924 003 438.
927199503 (Oficina de Gestión PN Monfragüe /RB Monfragüe)
Correu Electrònic: pnmonfrague@juntaex.es
Web:  extremambiente.juntaex.es
           www.reservabiosferamonfrague.es
Regió/Provincia biogeogràfica: Mediterránea