Mina Esperanza

La seva història comença aproximadament en 1908 però no és fins ben entrat el segle XX quan comença a notar-se la creixent activitat de les mines. La mina va romandre activa fins a 1973 quan la falta de rendibilitat de les explotacions derivat de l’elevat cost del transport, van fer impossible mantenir obertes les mateixes. El 2007 la Junta Veïnal d’Olmos d’Atapuerca va començar la rehabilitació de part del complex miner culminant els treballs en 2013 amb l’obertura al públic de la Mina Esperança. Els més de 200 metres visitables de galeries subterrànies et transportaran a èpoques passades en què el miner amb prou feines veia la llum del dia. La visita comença amb l’entrada en bocamina a les fosques només ajudats per fanals de querosè que ens ajudaran a entreveure les seves laberíntics racons, vagonetes i rails originals, carbureros, apuntalaments, barrinades i fins i tot tindrem la possibilitat de picar el mineral i transportar-per les vies. Un cop assolit el cap de mina s’encendrà la il·luminació de galeries per d’aquesta manera percebre des d’un altre prisma la grandesa de la perforació. Des d’aquest moment les explicacions del guia li portessin a través dels passadissos fins arribar a la gran Caverna de distribució on s’allotja l’únic museu subterrani de Minerals d’Europa. A partir d’aquí es emprendrà la sortida per l’antic pou de ventilació des de 30 metres de profunditat. A l’exterior es mostraran les explotacions a cel obert on un festival de colors inunda el paisatge reinante.También visitarem els edificis en ruïnes que van albergar les cases, les oficines, la farga i les cavallerisses que un dia van omplir de vida l’erm d’Homes. El 2015 s’inaugura l’exposició permanent de Minerals. En ella podem admirar mostres de menes, minerals estratègics, guixos i carbonats. Així mateix trobarem panelería didàctica sobre la mineria a la prehistòria, a Espanya, Burgos, el Món, els guixos, el ferro i els carbonats. La visita és guiada de la mà d’un especialista.