Minergal (Fundación Centro Tecnológico del Granito)

Sala d’Exposicions d’uns 130 m2 que disposa d’una col·lecció de roques i minerals de més de 1000 peces, de les quals es troben exposades unes 400 peces (300 minerals, 100 roques), amb un 30% d’origen gallec. L’exposició de Minergal s’ha dissenyat amb un Objectiu didàctic però sense perdre de vista el rigor científic en una col·lecció com aquesta. La col·lecció es distribueix en quatre blocs:
  • Bloc 1 (3 vitrines / 1 panell). Introducció: Recursos minerals i aplicacions, Recursos Energètics, roques ornamentals i propietats físiques i cristal·lines.
  • Bloc 2 (8 vitrines) Classificació sistemàtica dels minerals (segons James Dana, VIII ed.)
  • Bloc 3 (1 vitrina) Galícia: Vitrina amb exposicions temporals dedicades a diferents Jaciments de la regió
  • Bloc 4 (5 vitrines / 1 panell) Roques (introducció i tipus)
El recorregut Proposta per a la col·lecció, pretén ensenyar als visitants a conèixer i valorar la importància de les roques i els minerals que ens envolten i sumi implicacions tant en el paisatge (natural i urbà) com en l’economia gallega i en la societat, i tant por les infinites aplicacions, com per la importància d’aquest sector industrial a Galícia. Les visites guiades a escolars es complementen amb una part del portal vídeos on s’explica l’extracció de les roques ornamentals (especialment granit i pissarra) i en ocasions es completa amb una visita a una pedrera de Rosa Porriño.