Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza

El Museu gestiona les col·leccions de ciències naturals de la UZ i les dipositades al Museu. Això inclou les seves col·leccions històriques d’animals naturalitzats, herbaris, minerals, fòssils, esquelets etc, el material provinent de les investigacions de la UZ i els fòssils dipositats al Museu per resolució del Govern d’Aragó. Una part de la col·lecció s’exposa al Paranimf de la Universitat en un espai de més de 1000 metres, la meitat dedicada als fòssils i l’altra meitat als ecosistemes actuals representats en la col·lecció Longinos Navas. La col·lecció de fòssils inclou a exemplars únics i que només es poden veure a la nostra exposició, com el famós “cocodril de Rica”. L’entrada és gratuïta i està obert tots els dies, menys diumenges i dies de festa.