Museu Municipal de Aljustrel

Aljustrel és un dels jaciments de coure i plata més importants d’explotació antiga. L’enclavament miner, en funcionament amb anterioritat a l’arribada de Roma,  ha romàs actiu fins a l’actualitat, convertint-se en una finestra important a la qual apuntar-se per observar l’evolució de la relació de l’ésser humà amb els recursos miners. L’explotació dels metalls en Algares va tenir el seu inici a la fi de l’III mil·lenni a. de C., visiblement demostrada a través de les restes arqueològiques oposades en el pujol de Ntra. Sra. Do Castello (Dos Santos, 2008), encara que va tenir una clara continuïtat  fins al segle I, moment en el qual es percep l’ocupació romana d’una zona propera al jaciment miner de Algares,  la qual cosa en un futur serà l’assentament de Vipasca. El patrimoni moble, tant el procedent de l’arqueologia clàssica com el de la industrial,  es troba exposat ja sigui en el Museu Municipal d’Arqueologia o bé al llarg del Parc Miner. El MUSEU MUNICIPAL D’ALJUSTREL, depositàrio de gran part del material arqueològic i etnográfico aquí recollit, convida a realitzar un viatge al temps, a través dels estris utilitzats pels diversos pobles que aquí es van establir, des dels períodes més remots fins a a l’actualitat, passant per els pobles i les seves cultures i de que va resultar la realitat que avui és Aljustrel. Pretén ser un espai d’investigació, d’aprenentatge i d’innovació al servei de la comunitat, posant a disposició els coneixements del seu personal i els mitjans tècnics disponibles, establint parcerias amb altres agents educatius i amb altres museus. Està integrat a la Xarxa Portuguesa de Museus i la Xarxa de Museus del Baix Alentejo i posseeix 4 nuclis: NUCLI DE ARQUEOLOGIA: se situa en Aljustrel i posseeix totes les infraestructures de suport, catalogação, serveis educatius i laboratori de restauro. Té encara una exposició permanent dedicada a la arqueologia i geologia del municipi i sala d’exposicions temporals. NUCLI RURAL DE ERVIDEL: de temàtica etnográfica, ha exposada una réplica de casa rural amb quart i cozinha, un nucli de apicultura i un nucli del cicle del cereal, amb alfaias agrícoles i instruments utilitzats en la cultura de cereals des de la sementeira fins a a el fabrico del pa. NUCLI DE LA CENTRAL DE COMPRESSORES DE ALGARES: instal·lació industrial minera, ja desactivada i musealizada, conserva diversa maquinària la funció de la qual era produir aire comprimit per a l’interior de la mina, incloent un compressor de 1928. NUCLI DEL MOLÍ DE VENT: Estructura de molta recuperada, símbol de la importància de la producció cerealífera en la regió.