Museu de Geologia da UTAD

El Museu de Geologia de l’UTAD, va ser fundat el 1985 pel Prof. El doctor Fernando Real, geòleg observat i Rector de la Universitat Institut de Després de-us-Muntis, que a l’any següent es convertiria en la Universitat de Després de-us-Muntis i Alt Douro. Per a la creació del Museu, els professors que van constituir el Departament de Geologia en aquella època van contribuir molt. El Museu està situat a l’edifici de Geociències, que forma el nucli del campus de la Universitat de Trás-os-Montes i de l’Alt Duero. Aquest museu, de naturalesa científica, té una superfície aproximada de 250 m2. Alberga col·leccions de minerals, roques i fòssils, majoritàriament del nostre país, la qualitat i la bellesa del qual dignifiquen aquest espai. Va començar pràcticament amb les col·leccions personals de minerals, roques i fòssils del seu fundador i altres partidaris d’avui, el Museu de Geologia és posseïdor d’una valuosa col·lecció de diversos milers de mostres de tot el món, on les principals mines portugueses estan representats per d’espècimens meravellosos de minerals i minerals. L’entusiasme i la cooperació de nombrosos benefactors ha demostrat ser crucial en el desenvolupament del nostre museu, a enriquir la col·lecció de minerals i fòssils roques mostres i les molts suggeriments i idees que ens arriben. El Museu de Geologia UTAD té com a objectiu principal, per crear un espai de vida on els estudiants UTAD i visitants, en particular els estudiants i professors de totes les escoles de la zona, per trobar les respostes a moltes qüestions relacionades amb les ciències de la terra i l’incentiu per la realització de treballs i projectes de recerca i “recerca” en els diferents àmbits de la geologia. També és un altre gran conjunt d’objectius UTAD Museu de Geologia de promoure la difusió de la ciència i els recursos geològics, promoció científica, tècnica i cultural de la nostra universitat i estimulant que proporciona la interacció amb altres socis en diversos camps científics i tècnics i educatius .