Museum Cemento Rezola Donostia

Museum Ciment Rezola és un espai per descobrir la transcendència del ciment en la nostra civilització. No és sorprenent que el formigó, un invent tan recent per a la humanitat, hagi estat capaç de transformar el nostre planeta? Què hi ha darrere d’una fàbrica de ciment? Com s’utilitza el formigó? D’on surten les matèries primeres? Quines mesures s’adopten per reduir els impactes mediambientals? Per què la indústria cimentera és avui dia una peça clau en l’eliminació de residus industrials? Al Museum Ciment Rezola els audiovisuals, simulacions i mòduls interactius t’ajudaran a trobar les respostes. Museum Ciment Rezola neix amb l’objectiu d’incrementar el coneixement sobre aquesta indústria, com un pas més per recordar la seva contribució social i apropar al públic el gran desconegut amb el qual convivim diàriament, el ciment. També pretén ser un homenatge als fundadors de Ciments Rezola i un tribut als homes i dones que durant el segle i mig de la seva existència han contribuït a fer d’aquesta empresa una de les més importants del país en el seu sector d’activitat. INFORMACIÓ: