OPOSIBYG

www.oposibyg.net pretén ser un punt de trobada per als que es plantegen arribar a ser professors de l’especialitat de Biologia i Geologia a l’ensenyament secundari ibatxillerat.
Ofereix informació sobre les oposicions a aquest cos de professors i recursos per ajudar en la preparació del temari, de l’examen pràctic i de la didàctica. A més, en sentit ampli, intentarà que aquests recursos puguin servir també aprofessors que ja estan en exercici i a persones que senten interès i atracció per les ciències de la Naturalesa.