Parque geológico de Aliaga

El parc Geològic es troba situat a la comarca de les Conques Mineres de Terol.

Va ser el primer a crear-se al territori peninsular, concretament en 1993. Se situa a la comarca de les Conques Mineres, (on hi ha altres espais geològics no integrats en aquesta xarxa, com els Museus Miners d’Escolta i de Utrillas).

Es troba dins del Geoparque del Maestrazgo, que fins fa poc pertanyia a la xarxa de geoparques de la UNESCO. Al Parc Geològic d’Aliaga es reuneixen nombrosos LIG de gran interès.

LES VISITES GUIADES AL ‘PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA’

Orientació i objectius de les visites

Les visites guiades al PARC GEOLÒGIC DE ALIAGA, són gestionades i dirigides per l’empresa JUMIDOSIV, després d’una trajectòria de més de 15 anys, els objectius són a dependre del tipus de turista i objectius educatius. Aquests visitants interessats en les visites guiades al Parc Geològic són:

 • Famílies i grups d’amics amb un objectiu turístic, mentre gaudeixen en un paisatge privilegiat de l’aprenentatge en geodiversitat i biodiversitat, i la informació sobre usos del territori passats presents i futurs
 • Grups de geòlegs l’objectiu és més científic i aplicat
 • Gestors del territori interessats en les nocions de gestió territorial, i implicacions ambientals de diversos projectes industrials
 • Màsters universitaris que pretendre posar l’accent en algun dels continguts impartits relatiu a la gestió territorial, i ús del patrimoni geològic per al desenvolupament sostenible
 • Instituts que pretenen que els alumnes puguin comprendre in situ les nocions que apareixen en els llibres i currículums educatius sobre geologia i biologia
 • Col·legis l’objectiu és apropar l’enteniment de la naturalesa als escolars, i que des d’edats primerenques relacionin la biosfera amb el substrat geològic associat
 • S’imparteixen conferències en congressos, universitats i instituts relacionades amb geoturisme, gestió i conservació del territori així com la gestió del Parc Geològic d’Aliaga.

Aquestes visites guiades inclouen parades en diferents geositios on als participants se’ls ofereix una interpretació dels aspectes geològics que poden veure in situ. Aquestes interpretacions segueixen diferents escales des del paisatge, relleu, punts de rellevància tectònica, jaciments, tipus de roques i cristal·lització, sediments i suelos.Por altra banda, al mateix temps que es proveeix aquesta informació relativa a l’activitat geoturística es combina amb ecoturisme.

Fig. 1 Jerarquia d’aspectes de geoturisme combinats amb ecoturisme (traduït d’Escorihuela i Dowling 2015)

Interés de les visites a escoles i instituts

Els nens d’avui seran els futurs gestors del matí, i per això, el Parc Geològic presta una especial atenció a l’ensenyament de les ciències de la terra a aquestes edats, adaptant les visites, d’una banda a escolars (infantil i primària), i per un altre a instituts (secundària i batxillerat).

Per això, a fi d’ensenyar diferents aspectes geodidácticos a escolars s’ha considerat l’ús de geòtops com una de les estratègies principals (figura2), si bé, no l’única. Els geòtops proveeixen d’informació relativa a l’evolució i estructura de la Terra i del seu passat, però a més representen la varietat de trets que caracteritzen un paisatge i els processos que en ell esdevenen, i mitjançant l’ús d’ells es persegueixen els següents aspectes:

 • Comprendre de manera íntegra la realitat que ens envolta, fomentant en l’alumnat la capacitat d’interrelacionar fets, processos i variables.
 • Augmentar la motivació de l’alumnat per millorar l’assimilació dels continguts exposats a l’aula.
 • Apreciar les diferents escales a les quals actuen els processos geològics.
 • Promoure les capacitats d’observació i anàlisi.
 • Fomentar activitats i conductes crítiques positives cap a l’entorn, encaminades a la seva conservació.

 

 

 

 

 

Fig. 2. Explicació d’un geotop(izda) i paissatge(dcha)

D’altra banda, mitjançant les sortides de camp organitzades per instituts es pretén abordar un aprenentatge a través del sistema d’educació basat en competències, en què els continguts s’imparteixen mitjançant activitats en cadascuna de les parades realitzades en l’entorn.

Fig. 3.Exemple de l’estructura de les parades. Pres de Forts-Gutierrez et al 2014.

Així, durant cadascuna de les parades s’uneixen als continguts geològics diversos problemes de gestió territorial. D’aquesta manera, els alumnes poden comprovar de primera mà les repercussions per al medi ambient i la societat de diversos planejaments territorials. En aquest tipus d’ensenyament aplicada, en la qual s’ha comprovat un alt grau d’implicació, els alumnes han valorat la provisió interpretativa que fa el guia geoturístic com de gran utilitat i satisfacció.

Especial interés a la geoètica

Les competències professionals dels geocientífics van més enllà dels coneixements i destreses científiques, sent l’ètica part de la responsabilitat professional dels geòlegs. La geoètica sorgeix com a resposta a aquesta necessitat, activitat que s’ha comprovat que no només contribueix al desenvolupament sostenible d’un territori, sinó en la formació en valors científics i ètics de la població.

La comunitat educativa considera que ensenyar geoètica podria ajudar els estudiants a reconèixer els dilemes ètics de les geociències i desenvolupar estratègies per abordar els problemes de sostenibilitat. D’aquesta manera, immersions primerenques en l’aprenentatge d’habilitats geològiques unides a altres disciplines transversals, pot perfilar a llarg termini actituds cap a la competència i la interdisciplinarietat, més enllà del mer desenvolupament del treball geològic.

Per contactar i reservar visites guiades al Parc Geològic d’Aliaga:

Persona de contacte: Júlia Escorihuela correu electrònic jumidosiv@gmail.com tefn. 620598865

Facebook: https://www.facebook.com/Parque-Geológico-Aliaga-España

Instagran: jumidosiv_geoturismo