Parc Natural del Cadí-Moixeró

El Parc Natural del Cadí-Moixeró va ser creat per mitjà del Decret 353/1983, de 15 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, a instàncies del Parlament de Catalunya.

L’espai protegit té una superfície total de 41.060 ha, en les quals hi existeix un gran valor patrimonial, tant natural com històric i cultural.
La geologia és un valor bàsic del Parc Natural, costa d’entendre’l i interpretar-lo sense conèixer la història de les roques que el formen. Una història de més de 500 milions d’anys.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró forma part de la unitat fisiogràfica del Prepirineu català, compost per una sèrie d’unitats estructurals i mantells de corriment desplaçats diversos quilòmetres cap al sud durant l’orogènia alpina, de manera simultània amb l’aixecament del Pirineu axial.