Costa Quebrada, Parque geológico

Costa Quefrada és un tram de litoral que serveix alhora d’escenari geològic i esbarjo dels sentits, doncs presenta de forma excepcional el traç en el temps de l’eterna lluita entre el mar i la terra.

El litoral de Costa Quebrada està catalogat en l’Inventari de Punts d’Interès Geològic del IGME(Institut Geològic i Miner d’Espanya), i inclòs a la Xarxa Natura 2000 com LIC (Lloc d’Interès Comunitari), els quals en 2005 passen a cridar-se ZEC (Zones d’Especial Conservació).

Costa Quebrada – Ruta de la Geodiversidad

Costa Quebrada és un tram de litoral que constitueix una veritable aula de mar i terra on tots dos docents, en un llibre de fulles de pedra amb traços de sal, no només ens mostren el resultat de la seva aspra però tendra relació en milers d’anys, sinó que a través de les petjades en les roques de diferent origen, estructura i composició que el mar va despullant, ens porten a intuir i conèixer els processos que al llarg de milions d’anys, han donat lloc al relleu de Cantàbria, constituint per així dir-ho, un còdex de la memòria de la nostra terra.

Així, en els escassos vint quilòmetres que separen els arenals de Liencres de la península de la Magdalena, la Ruta de la Geodiversidadque és Costa Quebrada ens sorprèn amb una excepcional varietat de formes litorals que a part de la seva bellesa han generat una no menys valuosa varietat de comunitats biològiques apuntalando el lema de “Geodiversidad Engendra Biodiversitat”.