Parque geológico de los valles de Lozoya y Jarama (Valoja)

En un radi de tot just 15 quilòmetres al voltant de La Cabrera- EL Berrueco i Torremocha-Patones tenim una excepcional diversitat de roques i edats geològiques (única a la península), amb un ventall d’edats que abasta des del primari al quaternari, amb 400 milions d’anys d’història de la terra, i un amb alt valor educatiu i un notable potencial turístic. Aquest recurs suposa una gran oportunitat per explicar i comprendre l’evolució de la terra i de la vida, i una oportunitat per impulsar un Geoparc a Sierra Nord. El Geoparc és una figura de protecció i de desenvolupament territorial que depèn de la UNESCO, i que encara no existeix en la Comunitat de Madrid. Des de l’associació es valora que pogués donar una continuïtat de protecció i reconeixement natural entre l’actual Parc Nacional de Guadarrama i la Reserva de la Biosfera de la Serra del Racó. El seu àmbit estaria comprès entre Bustarviejo a l’oest, i Torremocha-Patones a l’est, i entre Pedrezuela al Sud i l’Atazar i Lozoyuela al Nord. Aquest projecte de Geoparc es treballa des de la Uniposible, i en col·laboració amb la recent creada associació VALOJA (Agrupació per al desenvolupament de les valls del Lozoya i Jarama), en col·laboració amb experts en geografia física i educació ambiental.