Parque geológico y minero de la Litera – Ribagorza

La idea del projecte, és la de posar en marxa el Parc Geològic i Miner de la llitera / Ribagorça / Parc Geològc i Miner de la Llitera – Ribagorça, agrupant a diversos municipis d’aquestes dues comarques aragoneses. Així de la primera comarca, s’integrarien els municipis de Baells, Baldellou / Valldellou, Camporrells Castillonroy / Castillonroi i Peralta de la Sal. De la segona, el municipi d’Estopiñan del Castell / Estopanyà: tot i que es va decidir entrar en contacte amb el municipi de Benavarri / Benavarri, d’aquesta segona comarca.

Es pretén aprofitar tots els recursos del Patrimoni Geològic i miner (sense abandonar la resta del Patrimoni Natural) i el Patrimoni Cultural, per a ser aprofitat com a recurs geoturístic. I també didàctic i científic. Tot això amb la finalitat de provocar i afavorir el desenvolupament rural.

Aquest projecte, que ja va avançant, s’anirà consolidant en els propers mesos. Aquesta és la voluntat d’aquest projecte proposat des SIGMADOT

D’altra banda, alguns dels objectius generals són els següents:

 • Establir un inventari del Patrimoni Geològic i Miner dels diferents municipis implicats en el projecte de posada en marxa d’aquest futur parc.
 • Establir un inventari de la Patrimoni Natural i Cultural d’aquest territori, amb la finalitat d’afavorir la seva observació.
 • Elaborar un cens dels establiments de restauració i de pernoctació existents al territori en tots els municipis, amb la finalitat que les persones que realitzin les activitats geoturístiques dins d’aquest territori pernoctin o mengin dins el mateix.
 • Establir una coordinació entre els municipis implicats en el projecte, amb la finalitat d’establir les tasques de foment del geoturisme.
 • Establir una sèrie de georutes (a peu, amb bicicleta o amb vehicles motoritzats, per tot el territori). Unes georutas no agressives amb el Medi Natural.
 • Col·laborar amb projectes similars propers, com el Geoparque del Sobrarbe, el Geoparc Conca de Tremp – Montsec, o amb el futur Parc Geològic i Miner de la Noguera.
 • Col·laborar amb municipis propers, tant de la Llitera com de la Ribagorça (i també amb els de Noguera), amb la finalitat d’afavorir les iniciatives relacionades amb el geoturisme.
 • Donar a conèixer les activitats que es realitzen en tots els municipis integrats en aquest projecte

Així, cal esmentar l’activitat que es realitzarà el dia 14 d’octubre al municipi de Camporrells

Explicació dels llocs indicats en les fotografies que acompanyen la presentació a la XARXA IBÈRICA D’ESPAIS GEOMINEROS / REDE IBERICA DE Espais de GEOMINEIROS / XARXA IBÈRICA D’ESPAIS GEOMINERS

 • Castellet de les Mines de manganès d’Estopiñan del Castell / Estopanyà. És l’únic que existeix a la província d’Osca. S’han situat dues fotografies
  Salines de Peralta de la Sal, unes de les més importants de la província d’Osca. S’han situat dues fotografies.
 • Plec de Gavasa / Gabasa. És un anticlinal tombat, amb aflorament de materials cretacis. Es troba travessat per un torrent. dues fotografies
  Mineralitzacions d’òxids de manganès. Mina d’Nachá / Natja. Materials cretacis. una fotografia.
 • El Castellot, una important geoforma situada al municipi de Baells. Són materials del Plistocè procedents de l’erosió de calcàries cretàciques. S’han situat dues fotografies.
 • Mineralitzacions de Aerenita. Una està situada a Camporrells i l’altra al municipi d’Estopiñan del Castell / Estopanyà. dues fotografies.
 • La Platja Fòssil / Platja Fossil de Peralta de la Sal. Es tracta d’unes ondulitas entre els materials sorrencs l’Oligocè. Hi ha una fotografia.
 • El Barranc del Pubill. Es tracta d’un barranc que se situa entre Camporrells i Baldellou / Valdellou, obert entre materials cretacis i eocènics. La foto correspon a sectors immediats a la segona població.