Parc Geològic i Miner del Solsonès, projecte

Parc Geològic i Miner del Solsonès, projecte

Aquest projecte s’emmarca en la privilegiada geologia de la comarca del Solsonès. Hi podem trobar des dels materials més antics del Triassico pertanyents al sistema pirinenc, a la zona septentrional de la comarca, fins als materials més moderns de...