Parque natural del Alto Tajo

Parque natural del Alto Tajo

Valors florístics i Vegetació El Parc natural de l’Alt tall es caracteritza per la gran diversitat florística que atresora ja que dins dels seus límits, vegeten prop d’un 20% del total de les espècies presents en la flora ibèrica. Es troba en una cruïlla...