Parc Miner del Maestrat, Culla y Torre d’En Besora

Parc Miner del Maestrat, Culla y Torre d’En Besora

El conjunt del Parc Miner del Maestrat són unes antigues mines de ferro rehabilitades per a la seva explotació turística i obertes al públic des de l’any 2011, està situat en el paratge natural de la Fontanella, entre els termes municipals de Culla i La Torre...