Seminario Antonio Carbonell

Seminario Antonio Carbonell

El Seminari Antonio Carbonell, adscrit a l’Escola Universitària Politècnica de Belmez, on té el seu domicili social, es va constituir sense ànim de lucre, en qualitat de l’interès general, a l’empara dels articles 22 i 51 de la Constitució Espanyola...
Asociación de amigos de la mina de Sotiel Coronada

Asociación de amigos de la mina de Sotiel Coronada

  Protecció i divulgació del patrimoni miner, històric i etnològic de Sotiel Coronada El dia 5 d’octubre de 2015 va constituir en Sotiel Coronada (Menes, Huelva) l’Associació Amics de la mina d’Sotiel Coronada, una organització sense ànim de...
Asociación Herrerías

Asociación Herrerías

L’Associació Herrerías neix de la mà del treball de recerca “Recuperació Històrica i Patrimonial Minera de Mines d’Herrerías”. El terme Mines d’Herrerías designa totes les explotacions mineres relatives als drets miners propietat de...