Costa Quebrada, Parque geológico

Costa Quebrada, Parque geológico

Costa Quefrada és un tram de litoral que serveix alhora d’escenari geològic i esbarjo dels sentits, doncs presenta de forma excepcional el traç en el temps de l’eterna lluita entre el mar i la terra. El litoral de Costa Quebrada està catalogat en...