Centre d’interpretació de l’aigua de Tavascan

 

BREU EXPLICACIÓ

 La central hidroelèctrica de Tavascan, a 500 de profunditat, pot visitar-se per descobrir la seva reversibilitat: de dia agafa aigua dels llacs superiors per produir electricitat, i de nit la retorna per reutilitzar-la.

El Centre de l’Aigua organitza visites guiades al complex hidroelèctric subterrani de Tavascan. Durant la dècada dels 50 s’inicià la construcció d’aquesta central hidroelèctrica, una obra d’enormes dimensions inaugurada ln 1974. El conjunt s’ubica a l’interior d’una gruta de 500 metres de profunditat, i una de les seves singularitats és que és reversible: de dia agafa aigua dels llacs superiors per produir electricitat, i durant la nit la bombeja de nou fins als llacs per poder reutilitzar-la com a font d’energia.

La visita  al Centre d´Interpretació de l’aigua de Tavascan permet conèixer el funcionament de la central hidroelèctrica, una impressionant obra d’enginyeria que compta amb un dels salts d’aigua més importants d’Europa, així com una extensa xarxa de túnels, que connecten rius, llacs, i centrals subterrànies, tot dins el Complex Hidroelèctric Subterrani.

La visita es complementa amb l’audiovisual Tavascan, territori, aigua i energia.

  • Horari d’estiu: Visita concertada diária a las 17.00 hores.
  • Horari d’hivern: Visita concertada diária a las 17.00 hores.
  • Idiomes: Català, Castellà