Museo do Mar de Laxe (A Coruña)

BREVE EXPLICACIÓN

 Aunque se trata de un museo dedicado casi exclusivamente al mar, y alas ates marinas, en su interior contiene una interesante explicación del importante centro dedicado a la geología, que había en esta localidad. Se trata del LABORATORIOXEOLÓXICO DE LAXE.

Asimismo, dedica otra explotación a las explotaciones de caolín que hubo en las inmediaciones de Laxe. Al respecto de estas explotaciones, cabe recordar que fueron el germen de la creación del laboratorio geológico, que hemos mencionado en el apartado anterior.

Así pues, estas dos circunstancias, por una parte la de un recuerdo al extinto LABORATORIO XEOLOXICO DE LAXE, y por otra, la dedicada a las antiguas explotaciones mineras y a su patrimonio, justifican la inclusión de este museo dedicado al mar, dentro de la RED IBÉRICA DE ESPACIOS GEOMINEROS.

Evidentemente, también cabe resaltar la importancia de este museo dedicado a las actividades marinas. n torno a 20 o 30 nuevos de los que tras un riguroso análisis se quedan solo en 5 o 6, pues el resto son variaciones de minerales ya conocidos.

BREVE EXPLICACIÓN

O Museo do Mar de Laxe garda dentro dos seus robustos muros de pedra un dos arquivos fotográficos máis importantes de Galicia: O Arquivo fotográfico Vidal. É a obra fotográfica de Plácido Vidal Díaz e José Vidal García, pai e fillo respectivamente, que abrangue desde finais do século XIX ata os anos 70 do pasado século, e constitúe un testemuño gráfico e documental de moito interese para coñecer os costumes, a paisaxe, os oficios, a pesca, a vida política e social ou a moda desta zona da Costa da Morte. Neste arquivo podemos atopar imaxes da minas existentes na zona da Costa da Morte, especialmente a extracción do Caolín no Concello de Laxe.

Este abraiante arquivo contempla unhas 43.475 fotografías en soporte plástico, 5.886 fotografías en vidro e 10.306 en papel, o que supón un total de 59.667 fotografías, sendo sobresaliente a súa importancia como fonte de información, tanto para a realización de estudos da evolución da propia técnica ao longo do tempo como para a realización de estudos de historia económica, política, social ou da historia da arte.

Recentemente, o Fondo Fotográfico de José María Vidal Eiroa, o último da saga, que contempla sobre unhas 73.000 fotografías das catro últimas décadas do século XX, veu completar un arquivo documental gráfico de extraordinario valor histórico, social e artístico, sen o cal sería moi difícil de comprender a evolución da sociedade desta parte de Galicia no último século.

Así mesmo, Laxe foi a vila natal do ilustre xeólogo galego Isidro Parga Pondal, que foi xerente da empresa Kaolines de Lage SL. Tamén creou o Laboratorio Xeolóxico de Laxe para continuar co seu labor de investigador a prol da Xeoloxía, xa que fora destituído da Universidade de Santiago de Compostela polas súas ideas galeguistas e republicanas.

No museo temos algunhas maquetas e obxectos relacionadas coa antiga Fábrica, algunha documentación como un Libro de salarios, vídeo divulgativo relacionado coa minería de Caolín en Laxe, e publicacións relacionadas co Laboratorio Xeolóxico de Laxe.

Un museo etnográfico e de historia local na que a minería e a xeoloxía xogan un papel moi importante no seu discurso museográfico, pola relevancia que tivo esta actividade económica na historia do Concello de Laxe