Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

 

  • Pàgina electrònica: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser
  • Correu electrònico: vila@gencat.cat
  • Ribes de Freser, comarca del Ripollès
  • Telèfono de contacte: 972702209
  • Objetius i activitats del centre: Conservació del patrimoni natural i cultural, suport a les activitats tradicionals i millora rural,

ordenació de l’ús públic i promoció del turisme sostenible del Parc Natural i a la comarca 

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, emplaçat a la comarca del Ripollès, comprin els Mostres més orientals d’alta muntanya del Pirineu axial català, S’ACOMPANYA ALS Conjunts Muntanyencs que configuren els Capçaleres dels rius Ter i Freser.

És tracta d’un territori de notable complexitat orogràfica i de gran diversitat paisatgística; factors que, afegits a una important extensió ia la considerable amplitud altitudinal, permeten l’existència de mostres Molt variades i Riques de les estructures geològiques, a els ecosistemes, a els hàbitats i els comunidades vegetals, les espècies i a els paisatges d’AQUESTA zona del Pirineu .

Per d´altra banda, dintre d´aquest territori hi ha un important conjunt del matrimoni miner. Aquest, es troba relacionat amb antigues explotacions de minerals d´antimoni i d´arsènic (de vegades amb or).  Es tractava d´importants mineralitzacions filonianes, les quals es troben encaixades  entre els materials pleozoics de l´Ordovicià.