Parc Natural dels Ports (Parc Natural del Port). Terres de l´Ebre, Tarragona

 •  

  BREU DESCRIPCIÓ

  El massís dels Ports, situat entre Catalunya, València i Aragó, és un massís calcari, de relleu escarpat i abrupte que ha estat humanitzat des de temps prehistòrics. El Parc Natural dels Ports, declarat el 2001, comprèn 35.050 hectàrees de la part catalana d’aquestes muntanyes. Tot i la intensa humanització, es presenta avui com un espai natural feréstec i ple de vida salvatge. 

  Els Ports són un massís de relleu molt complex. Es troba plenament situat a la denominada Zona d’Enllaç entre la Serralada Prelitoral Catalana (del Sistema Mediterrani) i el Sistema Ibèric. Així, ´interrelacionen les direccions catalanes (NNE-SSW) i les direccions ibèriques) NW-SE i WNW-ESE.

  Per d´altra banda, per arreu afloren els materials carbonatats mesozoics, del Juràssic i del Cretàcic, de característiques calcàries i dolomítiques, segons els indrets. Aquests important estructura carbonatada, proporciona al Ports una geomorfologia molt abrupta, amb relleus escarpats i profundes valls.

  Per d´altra banda, com a conseqüència de la composició carbonatada de les roques, s´han originat uns interessants  relleus Kàrstic que es manifesta amb una gran varietat de formes: barrancs, gúbies, coves, avencs, ullals, fonts, bufadors.

   

   

  FOTOGRAFÍAS: Josep M. Mata – Perelló