COLGEOCAT (Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya). Barcelona

àgina Electrònica: https://colgeocat.org/

Adreça: Planta 3 despatx 10, C/ de Casp, 130, 08013 Barcelona

Telèfon: 934 25 06 95

Correu Electrònic: onfo@colgeocat.org

 

BREU EXPLICACÓ;

MISSIÓ

El COLGEOCAT* representa, impulsa i divulga la professió, tot vetllant per una pràctica professional adequada, de qualitat i al servei de la societat.
*Inclou els professionals de les Ciències de la Terra, llicenciats o graduats en Geologia, Enginyers Geòlegs o bé altres títols oficials relacionats que es puguin homologar a aquests.

VISIÓ

El COLGEOCAT vol ser l’entitat de referència en l’àmbit de les Ciències de la Terra per posar en valor la professió dels geòlegs i acompanyar-los de manera útil i permanent.
Vol esdevenir representant de la garantia de qualitat en les tasques professionals relacionades amb:

 • La planificació del territori.
 • La mitigació de riscos d’origen natural.
 • L’enginyeria geològica.
 • La protecció del medi ambient.
 • L’explotació de recursos naturals.
 • La gestió del patrimoni geològic.

VALORS

Els principis que guien l’organització i la nostra manera d’actuar són:

 • Vocació: Il·lusió en la professió.
 • Qualitat: Pel que sabem.
 • Compromís: Amb nosaltres i amb la societat.
 • Expertesa / Professionalitat: Pel que fem.
 • Proximitat: Oberts a tothom.
 • Transversalitat: Interprofessionals.
 • Honestedat: Ho fem bé.