Coves d’Artà

Canyamel, Capdepera (Mallorca,Illes Balears)

 

Contacte. Informació

 Situació

 La cavitat es troba en l’extrem nord-oriental de l’illa, en el cap Vermell, a uns 80 km de la ciutat de Palma i en el terme municipal de Capdepera. Hi arribarem per la carretera Ma-15, un cop passat Artà i el poble de Canyamel. La imponent entrada de la cova s’obre a 35 metres sobre el nivell del mar i s’hi accedeix per una gran escalinata construïda el 1860.

 

Història

 La cova és coneguda des de temps immemorials. A part de possibles ocupacions prehistòriques, es té constància de les primers visites en el segle XVI. La cita l’historiador i geògraf mallorquí Juan Binimelis en la seva Història General del Regne de Mallorca (1595). Posteriorment també en fan referència altres historiadors i erudits amb el nom de Coves de s’Ermità. El precepte mallorquí Antonio Cabrer la va explorar en diverses ocasions entre 1807 i 1826 i cova es va fer famosa a Europa, tot  rebent  la visita de personatges importants, entre ells la del mallorquí Pedro de Alcántara Peña que la va topografiar el 1881. Édouard-Alfred Martel, considerat el fundador de l’espeleologia moderna, la va visitar el 1896. A partir dels anys 1960, les coves d’Artà se incorporen al fenomen turístic que neix a Mallorca i contribueixen de manera decisiva a la oferta turística basada amb la natura de l’illa. 

  

Geologia / descripció

 Espectacular cova natural oberta a les calcàries juràssiques dels penya-segats litorals del Cap Vermell. Presenta un desenvolupament de devers 700 m, i destaca pel gran volum i l’exuberant decoració estalagmítica de les seves sales. La magnificència i varietat dels precipitats calcaris (espeleotemes) que decoren la cova és molt remarcable, destacant les formacions erràtiques en forma de discos que són molt abundants en aquesta localitat. També cal remarcar la presència de paleonivells de cristal·litzacions freàtiques, les quals enregistren antics nivells marins ocorreguts durant el pliocè.

 

Ocupació

 S’hi ha trobat una gran quantitat de restes fòssils de vertebrats, entre ells les de Myotragus balearicus, un mamífer endèmic, semblant a una cabra, que forma part del registre fòssil del període Quaternari de Mallorca i Menorca. Si bé no es disposa de dades cronològiques precises, aquests sediments fossilífers semblen haver-se acumulat durant el Pleistocè superior (fa menys de 125.000 anys). La gran part del conjunt faunístic present en aquest jaciment es va extingir amb l’arribada de l’home a les illes fa més de 4.000 anys.

 

 Visita guiada

 La visita a les coves dura entre 35 i 40 minuts. Entra un sol grup cada vegada, aproximadament cada mitja hora. Es fa un recorregut pel Vestíbul, la sala de les Columnes, la sala de la Reina,  la sala de l’Infern, on gaudirem d’un espectacle de música i llum, el Teatre, la sala Obra fina de Mallorca i la sala de les Banderes.