Museu de l´Aigua de Lleida. Dipòsit del Pla de l´Aigua (Lleida, Segrià, Catalunya)

Pàgina electrònica: https://www.turismedelleida.cat/ca/visitar/museus/museu-de-laigua

Direcció: Plaça del Dipòsit – C/ Múrcia, 10. Lleida

Telèfon:   973 211 992

Correu Electrònic: infoturisme@paeria.cat

 

BREU INTRODUCCIÓ (Josep M. Mata – Perelló)

Per a nosaltres, l’aprofitament del recursos geològics, és una activitat minera. Com que l´aigua és un recurs geològic, el seu aprofitament i el seu patrimoni, els podem incloure dintre de la Xarxa Ibèrica d´Espais Geominers. Per aquesta raó, els museus dedicats a l´aigua i al seu aprofitament, els hem inclòs dintre de l´apartat dels Museus Miners, dintre de la xarxa.

 

BREU EXPLICACIÓ (extreta de la seva pàgina electrònica)

 El Museu de l’Aigua està composat de diferents espais repartits per la ciutat i l’horta de Lleida. La seva seu central és el «Campament de la Canadiense» i després el segueixen el Dipòsit del Pla de l’Aigua, els Pous de Gel, el Molí de Sant Anàstasi, les fonts monumentals i els canals de Pinyana i Seròs. 

Lleida va néixer  a la vora del riu Segre i ha desenvolupat una extensa xarxa de canals i sèquies que la fan capital d’un dels espais irrigats més extensos de l’Estat. A més, el canal industrial de Seròs, que és un potent productor d’energia hidroelèctrica, travessa la ciutat. També s’abasteix d’aigua potable del canal de Pinyana, considerat el canal més antic en actiu del nostre país. El Museu de l’Aigua és un museu de territori que té diferents punts d’interès repartits per la comarca.

Dipòsit del Pla de l’Aigua

És el centre d’interpretació de l’aigua potable. Aquest gran dipòsit fou construït el 1784 amb l’objectiu d’abastir d’aigua potable la ciutat, per tal de superar les deficiències de la Lleida medieval i combatre les epidèmies. L’aigua que l’omplia provenia del canal de Pinyana i es distribuïa a la població mitjançant cinc fonts monumentals: la de l’Ensenyança, la del Roser, la de la Catedral, la de Sant Francesc i la de Sant Joan, coneguda popularment com la de les Sirenes. Es tracta d’un edifici de grans dimensions, construït amb 25 pilastres de pedra. La seva capacitat és de 9 milions de litres i se’l coneix com a la Catedral de l’Aigua.