Museu de l´Aigua de Lleida. El Campament de la Canadiense, (Lleida, Segrià, Catalunya)

Pàgina electrònica: https://www.turismedelleida.cat/ca/visitar/museus/museu-de-laigua

Direcció: Av. Miquel Batllori, 52. Lleida

Telèfon:   973 211 992

Correu Electrònic: infoturisme@paeria.cat

 

BREU INTRODUCCIÓ (Josep M. Mata – Perelló)

 Per a nosaltres, l’aprofitament del recursos geològics, és una activitat minera. Com que l´aigua és un recurs geològic, el seu aprofitament i el seu patrimoni, els podem incloure dintre de la Xarxa Ibèrica d´Espais Geominers. Per aquesta raó, els museus dedicats a l´aigua i al seu aprofitament, els hem inclòs dintre de l´apartat dels Museus Miners, dintre de la xarxa.

 

BREU EXPLICACIÓ (extreta de la seva pàgina electrònica)

 El Museu de l’Aigua està composat de diferents espais repartits per la ciutat i l’horta de Lleida. La seva seu central és el «Campament de la Canadiense» i després el segueixen el Dipòsit del Pla de l’Aigua, els Pous de Gel, el Molí de Sant Anàstasi, les fonts monumentals i els canals de Pinyana i Seròs. 

Lleida va néixer  a la vora del riu Segre i ha desenvolupat una extensa xarxa de canals i sèquies que la fan capital d’un dels espais irrigats més extensos de l’Estat. A més, el canal industrial de Seròs, que és un potent productor d’energia hidroelèctrica, travessa la ciutat. També s’abasteix d’aigua potable del canal de Pinyana, considerat el canal més antic en actiu del nostre país. El Museu de l’Aigua és un museu de territori que té diferents punts d’interès repartits per la comarca.

EL CAMPAMENT DE LA CANADIENSE

 La Barcelona Traction Light & Power, popularment coneguda com La Canadiense, va edificar aquest campament l’any 1914 per allotjar els treballadors que construïren el canal de Seròs. La Canadiense fou una empresa colonial, que es va instal·lar en diferents indrets de Catalunya amb l’objectiu d’electrificar el territori. Des de 2004, i després de la seva rehabilitació, s’ha convertit en la seu principal del Museu de l’Aigua de Lleida.

Aquí es pot visitar l’exposició permanent «La força de l’aigua». El Dr. Pearson i les obres de la Canadiense a Lleida», una mostra del paper fonamental de Lleida en la producció d’energia hidroelèctrica gràcies a les obres de l’enginyer Dr.Pearson i la companyia hidroelèctrica coneguda com La Canadiense.

També allotja l’exposició temática «Aigües del món. Un món d’aigües», una col·lecció de més de 1000 ampolles d’arreu del món agrupades per països.