Salines de Formentera

PARC NATURAL DE SES SALINES

 

SES SALINES DE FORMENTERA

 Ses Salines de Formentera són una explotació salinera històrica que forma part del Parc natural de ses Salines conjuntament amb les salines d’Eivissa. Estan situades en diferents sectors al voltant de l’Estany Pudent, al nord de Formentera.

Les salines probablement ja eren explotades en l’antiguitat. La primera referència documental és en les previsions de repartiment abans de la conquesta catalana de 1235. En la carta d’’infeudació de l’’illa de Formentera atorgada per Guillem de Montgrí a Berenguer Renard el 19 d’’agost de 1246, es concedeix el dret als pobladors d’extraure la sal però no de vendre-la sense una llicència. Tradicionalment, a l’’edat mitjana les salines estaven regides per la Universitat d’Eivissa que en realitzava l’’explotació a canvi d’’una sèrie de rendes a la Corona.

El 1715 les Salines de Formentera, juntament amb les d’’Eivissa, passaren a ser propietat de l’’Estat. L’’any 1797, el fuster Antoni Roselló propicià que les rodes que mouen les aigües dels estanys es perfeccionassin. La seua idea, encara que també incloïa les instal·lacions salineres eivissenques, va ser aplicada principalment a Formentera.