Salines d’Eivissa

PARC NATURAL DE SES SALINES

 

EL PARC NATURAL DE SES SALINES (http://ca.balearsnatura.com/parque_natural/parc-natural-de-ses-salines-deivissa-i-formentera)

El Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera està situat entre les dues illes Pitiüses. Vinculades al parc hi ha diverses reserves marines i terrestres.

El Parc s’estén des del sud d’Eivissa fins al nord de Formentera. Inclou el braç marí que les separa. Ocupa un territori d’unes 2.752,5 ha terrestres (1.776,3 de les quals pertanyen al Parc i 106,8 a la Reserva) i 14.028 ha marines (13.610,5 de les quals corresponen al Parc i 416,9 a la Reserva).

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de la riquesa de la biodiversitat mediterrània. La seva singularitat rau en el fet que constitueixen una àrea de descans i de nidificació per a les aus en les seves migracions. Com a espai natural d’especial interès engloba un conjunt d’hàbitats terrestres i marins, amb valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals de primer ordre a escala internacional.

Des dels anys 70, molts han estat els esforços per a protegir legalment ses Salines, tots ells encoratjats per una sostinguda demanda ciutadana de respecte cap a un dels espais naturals més importants de les Illes. L’any 1991 es va aplicar la figura de protecció d’ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès) a bona part de la zona. Posteriorment, la Llei estatal 26/1995, de 31 de juliol, va convertir ses Salines en Reserva Natural.

Finalment, la Llei 17/2001, de 19 de desembre, de protecció ambiental de ses Salines d’Eivissa i Formentera, va requalificar la zona com a Parc Natural. El Govern de les Illes Balears és l’encarregat de la seva gestió i administració.

LES SALINES D´EIVISSA. BREVE EXPLICACIÓN HISTÓRICA (extraida de: https://www.saldeibiza.com/es/quienes-somos/las-salinas/)

La isla de Ibiza fue colonizada por los Fenicios en el siglo VIII antes de nuestra era y ya de esta época datan las salinas que hoy conocemos. Sin embargo, la primera referencia oficial sobre la explotación de las salinas de Ibiza la encontramos a partir del 540 a.C., cuando los Cartagineses conquistaron la isla. La producción de la sal continuó bajo la influencia del Imperio Romano, que dominó Ibiza desde el año 122 a.C. hasta el 476 d.C. Durante 500 años la isla estuvo dominada por múltiples civilizaciones que dejaron su huella, como Vándalos y Bizantinos, y con la llegada de los Árabes en el 902 d.C., se retomaron los antiguos métodos de extracción y producción de sal que habían iniciado los Cartagineses.