Les Fonts del Cardener. La Coma i la Pedra (Solsonès, Catalunya)

Pàgina electrònica: https://turismesolsones.com/punt/fonts-del-cardener/

Direcció:  Pujada Fonts del Cardener, 1, 25284, La Coma i la Pedra

Telèfon: 973 48 23 10 (Oficina de Turisme del Solsonès)

Correu Electrònic: turisme@turismesolsonès.com

 

BREU EXPLICACIÓ (Josep M. Mata – Perelló)

Aquest indret es troba situat a la comarca del Solsonès, molt prop de l´extrem septentrional de la mateixa, a tocar de l´Alt Urgell. Es localitza al Nord de Sant Llorenç de Morunys, dintre del terme municipal de la Coma i la Pedra, a la Vall de Lord. Així, concretament aquest indret és molt proper a la Coma i com tota la vall, forma part del futur Parc Geològic i Miner del Solsonès – Alt Urgell. Per d´altra banda, es troba dins del Parc Geològic i Miner dels Contraforts del Pirineu.

Les Fonts del Cardener, es troben plenament situades al Sistema Pirinenc, en una zona d´una certa complexitat estructural, just en el contacte entre dos dels mantells d´encavalcament: el Mantell del Cadí que constitueix els relleus del Port del Compte i el Mantell del Pedraforca, que dona lloc als de la Serra del Verd. El primer es situa a ponent i el segon a llevant. Aquest contacte entre els dos es produeix mitjançant una important fractura, per on afloren materials argilosos i guixosos. Precisament, a través d´aquesta zona de fractura és por on flueixen les aigües que donen lloc al naixement del riu Cardener, per les immediacions de les Fonts del Cardener. A més a més, en fluir, es troben els nivells argilosos i guixosos, per on no poden circular les aigües.

 Cal recordar, que en aquests indrets, a l´anomenat Pirineu Meridional (que molt sovint també s´anomena Prepirineu) hi ha un conjunt de mantells d´encavalcament, que en general es distribueixen de Nord a Sud. Entre aquests mantells hi ha els dos situats en aquest indret del Solsonès. Pel que fa als materials geològics que els conformen hi ha una notable diferència mentre al Mantell del Cadí predominen es materials de l´Eocè (d´uns 55 – 37 milions d´anys d’antiguitat) al Mantell del Pedraforca, predominen els materials cretàcics (d´una antiguitat de 145 – 66 milions d´anys). Tot i això, aquests materials tenen una certa coincidència: la de ser roques carbonatades en tots dos llocs. Això, ha facilitat la circulació kàrstica de les aigües subterrànies als dos mantells. I tanmateix la sortida de les aigües aprofitant el contacte de la fractura. I com hem dit, en aquest context es situen les Fonts del Cardener. Però en fluir es troben els nivells argilosos i guixos del Keuper (d´uns 180 – 205 milions d´anys), per on no poden circular.

 Tot i així, cal fer esment de que el riu Cardener no neix concretament a l´indret anomenat com a les Fonts del Cardener, sinó una mica més amunt, en una sèrie de surgències en indrets molt propers. El que hi ha al lloc conegut com les Fonts del Cardener en realitat es una zona antròpica on es recullen les aigües dels naixements propers, amb una certa gràcia i bellesa, però són aigües canalitzades i conduïdes cap a u conjunt de cascades.