Les Fonts del Llobregat. Castellar de n´Hug (Berguedà, Catalunya)

Pàgina electrònica: https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cadi/gaudeix-del-parc/guia-de-visita/arees-dinteres/interes-geologic/manifestacions-carstiques/fonts-del-llobregat/index.html

Direcció: 08696 Castellar de n’Hug, Barcelona

Telèfon:  938 25 70 77

Correu Electrònic: castellarh@diba.cat

 

BREU EXPLICACIÓ (Josep M. Mata – Perelló)

 Es tracta d´una de les surgències d´aigua més espectaculars de Catalunya. Es troben situades a escassa distancia del nucli principal de la població de Castellar de n´Hug, al Nord de la comarca del Berguedà. Per d´altra banda, es troba situat dintre del Parc Natural del Cadí – Moixeró Aquest paratge, molt conegut arreu de tota Catalunya. Efectivament, és un indret de la comarca del Berguedà, situat prop de l´extrem septentrional de la mateixa, dintre del municipi de Castellar de n´Hug. Aquest municipi es fronterer amb la propera comarca del Ripollès, situada més al Nord.

 Pel que fa a l´indret de les Fonts del Llobregat, cal dir que en aquest indret neix un dels rius més importants de Catalunya: el Llobregat. Aquest riu recorre de Nord a Sud, tota la comarca del Berguedà i tanmateix la del Bages i la del Baix Llobregat. En aquest lloc hi ha una surgència d´aigües subterrànies que aquí arriben a la superfície, brollant de vagades amb una gran intensitat. Aquestes surgències d´aigües situades l peu del poble de Castellar de n´Hug, donen lloc a un important curs d´aigua, que acabarà sent el riu Llobregat. 

 Però la qüestió és perquè es produeix aquí aquesta important surgència. Cal recordar que les aigües subterrànies, sovint circulen entre les esquerdes dels materials carbonatats i en arribar a roques poc permeables, poden donar llocs a fons, més grans o més petites. Aquest és el cas d´aquest indret: aquí les aigües han estat circulant entre les esquerdes dels materials carbonatats del Devonià (unes roques amb una antiguitat d´uns 420 milions d´any). Després en arribar al contacte amb les roques generalment impermeables del Permià (d´uns 300 milions d´anys), en no poder travessar-les, s´obren camí cap a la superfície. Aquestes roques del permià es troben sovint constituïdes per nivells argilosos (com per aquí) i altres per nivells sorrencs.

 Així, al contacte entre uns materials i altres, s´han produït les fons, en arribar l´aigua a la superfície. Tots aquests materials es troben dintre del Sistema Pirinenc, una de les tres unitats que constitueixen el subsòl de Catalunya.. I dintre d´aquesta important serralada, aquest indret es situa dintre del anomenat Mantell del Cadí. Un important gruix de materials que durant el Plegament Alpí ha anat encavalcant a altres materials situats més al Sud. Aquest encavalcament es va produir farà uns 30 – 40 milions d´anys, mentre que possiblement la xarxa de circulació d´aigua subterrània es va produir molt més tard, farà uns 3 – 4 milions d´anys.