Parc Geològic i Miner del Solsonès, projecte

Aquest projecte s’emmarca en la privilegiada geologia de la comarca del Solsonès. Hi podem trobar des dels materials més antics del Triassico pertanyents al sistema pirinenc, a la zona septentrional de la comarca, fins als materials més moderns de l’Oligocè pertanyents a la Depressió de l’Ebre, a la zona meridional de la comarca.

Un punt singular i de gran bellesa i importància a nivell geològic, és la discordança progressiva de Busa-Bastets, a on el Dr. Oriol Riba Arderiu, va descriure i va fer la definició del que són les discordances progressiva, atorgant-la de lloc de referència mundial per a l’estudi d’aquestes estructures.

A la zona més meridional de la comarca, com la Vall de Madrona, es poden veure estructures de paleocanales de gran bellesa entre altres singularitats geològiques, dignes de ser molt valorades.