Asociación Herrerías

L’Associació Herrerías neix de la mà del treball de recerca “Recuperació Històrica i Patrimonial Minera de Mines d’Herrerías”. El terme Mines d’Herrerías designa totes les explotacions mineres relatives als drets miners propietat de l’enginyer alemany D. Jorge Rieken a la fi del segle XIX. El treball pren una dimensió que va més enllà de la recuperació física o condicionament de les antigues explotacions sinó que es preocupa també pel component humà de tot el que va suposar històricament. FINS DE L’ASSOCIACIÓ
  • Defensa, recuperació, rehabilitació i valorització de la Història i el Patrimoni Miner de Mines de Ferreries.
  • Foment i desenvolupament de projectes de protecció del Patrimoni Miner.
  • Conscienciació i potenciació de la participació ciutadana en els projectes que podrà dur a terme l’Associació Herrerías.
  • Divulgació de la cultura minera a la localitat, província, comunitat autònoma, …
  • Que els vilatans i tots els interessats gaudeixin del fons documental amb informació recuperada relativa al tema Miner (documentació gràfica, manuals, textos, manuscrits, …).
  • Exposició dels elements recuperats (com equips, instal·lacions, eines, …) perquè els mateixos avivin la identitat minera de la zona.
  • Promoció de la constitució de la “Fundació Herrerías” que gestioni i doni valor el Patrimoni Històric-Miner de Mines de Ferreries.