La Red Ibérica de Espacios Geomineros / Rede Ibèrica de Espacios de Geomineiros / Xarxa Ibèrica d’Espais Geominers, va sorgir l’any 2017, amb la idea propiciada per SIGMADOT d’establir una coordinació entre diferents llocs d’interès geològic i miner, en funció del seu patrimoni. Posteriorment aquesta proposta va ser acollida i recolzada per les Juntes de Govern de la SEDPGYM, de la SGE i de la AEPECT.

 Després de la creació de la Xarxa, s’han anat adherint diferents llocs i entitats d’Andorra, Espanya i Portugal. Recentment, després de l’acord amb el Roteiro de Minas e Pontos de interesse Mineiro i Geologico de Portugal, s’està incrementant l’entrada d’entitats portugueses a la Xarxa.

 Així, s’han anat integrant diversos Parcs Geològics, Parcs Geològics i Miners, Museus Miners, Museus de Geologia (incloent els específics de Mineralogia i Paleontologia), entitats dedicades a la difusió de la geologia. Així mateix la coordinació s’ha ampliat a les Coves i Avencs, Parcs Naturals, Parcs Nacionals i Reserves de la Biosfera amb una clara entitat geològica. Com a dada important, cal dir que últimament han entrat a la xarxa diversos Geoparcs d’Espanya i de Portugal.

Així mateix, també han entrat a la xarxa diversos espais d’interès geològic i miner; així com diverses entitats situats als terrenys insulars d’Espanya i Portugal.

 Val a dir, que la idea de creació de la xarxa va sorgir durant el III Congrés de Geologia i Mineria Ambiental organitzat per SIGMADOT al mes de novembre de l’any 2017 a Molina d’Aragó. El Congrés es va desenvolupar amb el ple suportdel Geoparque de la Comarca de Molina d’Aragó i de l’Alt Tajo. Aquest Geoparque és actualment un dels integrants de la xarxa.