Cámara Oficial Mineira de Galicia

La Cambra Oficial Mineira de Galícia és una corporació de dret públic i orgue consultiu de l’Administració depedendiente de la Conselleria d’Economia, Emprego i Industría de la Xunta de Galícia.

La seva missió, establerta pel Reial Decret de 1921.09.23 pel qual es creen les cambres oficials mineres a Espanya, és el foment del sector miner.

Entre les funcions públiques encomanades aquesta la formació d’un catàleg de la riquesa minera, la formació d’estadístiques mineres, subministrar informes a les autoritats o particulars que ho sol·licitin, facilitar l’ensenyament de la mineria, creant o subvencionant escoles i institucions que amb aquesta finalitat s’encaminen, dirimir per mitjà de judicis arbitrals les diferències que entre els seus socis es suscitin, atendre amb preferent cura a la higiene i salubritat de les mines, proposant quantes reformes la pràctica els aconselli i crear borses de treball miner.

Entre en línia amb aquestes funcions una de les línies de treball de la Cambra és la posada en valor del patrimoni geològic i miner de Galícia:

  • Som socis de la SEDPGYM i de TICCIH.
  • Formem part dels òrgans assessors del Geoparque Muntanyes d’O Courel i del Museu de les Mines de Sant Finx.
  • Tenim signats convenis de col·laboració amb diferents ajuntaments gallecs per a la posada en valor del seu patrimoni miner.
  • L’any passat vam publicar, en col·laboració amb l’IGME i La Veu de Galícia, un llibre sobre el patrimoni miner de Galícia, així com 12 georutas per les 4 províncies gallegues.

    Pàgina electrònica: https://camaraminera.org/ ; https://patrimonio.camaraminera.org/

    Correu electrònic: cmg@camaraminera.org

    Telèfon de contacte: 981139663